Noordelijk G-tennistoernooi 2019

Het Noordelijk G-tennistoernooi vindt plaats op zaterdag 31 augustus,park de Hertenkamp.


G-tennis bij de Hertenkamp begon in 2009, en met dit Noordelijk toernooi wordt het 10-jarig jubileum G-tennis in Assen gevierd.
Alle niveaus G-tennissers ('level' 1-5) kunnen meedoen óf in het Enkelspel, óf in een Dubbelspel, óf in een Dubbelspel met ‘Unified Partner’.
Uitgangsgedachte is dat iedereen minimaal 3 (en maximaal 4) partijen van 25 minuten speelt.
Er zal worden gestreden om de 'Oma Lanting' bokaal; een wisselbeker die de komende jaren in Noordelijk Nederland zal rondzwerven.

Sluiting inschrijving: zondag 25 augustus (24:00 uur)

Er bestaat geen alternatief om het gehele toernooi ‘indoor’ te laten plaatsvinden. Ingeval van een slechte weersverwachting zal het toernooi op vrijdag 30 augustus, uiterlijk om 18:00 uur, worden afgelast. Hierbij zullen de telefoonnummers van de diverse contactpersonen worden gebruikt.

Contactpersonen voor meer informatie/advies over dit toernooi:

a)    voor wedstrijdtechnische zaken: Eddy Hiemink ([email protected]), tel. 0592-316822

b)   voor overige/algemene zaken: Maarten Bruinsma ([email protected]), tel. 06-46382789

Het G-tennis bij de Hertenkamp heeft een eigen Facebook pagina (“ATV G-tennis”), met veel foto’s. Op de website van de vereniging (link: www.atvdehertenkamp.nl ), onder kopje ‘G-tennis’, zijn meerdere algemene artikelen te lezen over het G-tennis. En nog meer (algemene) informatie over G-tennis is ook te vinden op de website van de tennisbond: www.knltb.nl/tennissers/g-tennis Stichting Deerhunters heeft ook een eigen website: www.deerhunters.nl

 

Algemene informatie en voorwaarden .

Het Noordelijk G-tennistoernooi 2019 wordt gehouden op zaterdag 31 augustus  op het tennispark de Hertenkamp, Hertenkamp 9, 9401 HL Assen. 

De organisatie is in handen van Stichting Deerhunters, een groep ondernemende Hertenkampers met de sterke ambitie om G-tennis in Assen te ondersteunen, aangevuld met overige enthousiaste vrijwilligers.

Toernooidirecteur:  

 

Maarten Bruinsma

Wedstrijdleiding:

 

Eddy Hiemink, Trienko Bartelds

PR-commissie:

 

Reinout van Ostijen, Jan Peter Tjepkema, Wim Hammer

Catering:   

 

René Mast, Bertus Postma

Sponsoring commissie: 

 

Yusuf Atik, Cas vd Graaf, Jan Peter Tjepkema

Transportcommissie:

 

Lieuwe Akkerman

Parkcommissie:

 

Mark Smit, Steffen Lanting

Medische zaken:

 

Jan Postma

 

Beoogde dagindeling:
09:00-09:30  aanmelden deelnemers bij wedstrijdleiding
09:30-10:00  opening toernooi
10:00-16:00  wedstrijden
16:00-17:00  prijsuitreiking en afsluiting

Alle niveaus G-tennissers ('level' 1-5) kunnen meedoen in 1 van de volgende onderdelen:
A) level 1-2, Dubbelspel met Unified Partner
B) level 3-5, Dubbelspel met Unified Partner
C) level 3-5, Dubbelspel
D) level 3-5, Enkelspel

N.B.: Spelen met een ‘Unified Partner’ is bedoeld voor die spelers die niet zelfstandig kunnen spelen in het enkel- en/of dubbelspel.

Het is de bedoeling dat iedereen minimaal 3 en maximaal 4 partijen van 25 minuten speelt.

Per drie G-tennissers mag één begeleider ingeschreven worden als ‘geaccrediteerde begeleider’. Bij tien of meer G-tennissers blijft het aantal maximaal drie begeleiders.

Er zal worden gestreden om de 'Oma Lanting'bokaal; een wisselbeker die de komende jaren in Noordelijk Nederland zal rondzwerven.

Er bestaat geen alternatief om het gehele toernooi ‘indoor’ te laten plaatsvinden. Ingeval van een slechte weersverwachting zal het toernooi uiterlijk om 18:00 uur op vrijdag 30 augustus worden afgelast. Hierbij zullen de telefoonnummer(s) van de contactperso(o)n(en) worden gebruikt.

Tijdens het toernooi is het park rook- en alcoholvrij.

Verstrekking van lunch(pakketten) zal tijdens de wedstrijden plaatsvinden. In het speelschema is hiervoor geen specifieke pauze ingelast.

Communicatie ‘over-en-weer’ vindt plaats tussen de organisatie en de contactpersonen van de deelnemers.

Uiterlijk donderdag 29 augustus krijgen de contactpersonen per e-mail het ‘laatste nieuws’, informatie t.a.v. beschikbare catering, een routebeschrijving naar het tennispark, en gegevens over de relevante faciliteiten op het park.

Sponsoren:
De toernooiorganisatie dankt de volgende sponsoren/donateurs voor het mogelijk maken van dit toernooi:

  • City Hotel de Jonge, Assen
  • Lionsclub Assen Drentsche Aa, Assen
  • Vertimart Dental information Technologies, Kwadijk
  • Dentalis tandtechniek, Gorredijk
  • Corim Dental Products, Geldermalsen
  • Infomedics, Almere
  • Oma Lanting, Assen
Wedstrijdreglement en spelregels
 
Iedere G-tennisser (iemand met een verstandelijke beperking) uit Groningen, Friesland, en Drenthe kan deelnemen; Minimum leeftijd: 12 jaar. Lidmaatschap van de KNLTB is niet vereist.
De KNLTB-spelregels (2019) gelden als basis; uitzonderingen en/of afwijkingen daarop staan bij ieder onderdeel  (hieronder) genoemd.
Er wordt gespeeld op 6 gravelbanen en 4 ProVision-banen. 
 
Alle wedstrijden duren 30 minuten, inclusief +/- 5 minuten ‘wisselen en inspelen’.
Het begin en eind van de officiële speeltijd wordt middels een geluidssignaal aangegeven, en tevens via de omroepinstallatie mondeling medegedeeld.
Bij alle wedstrijden worden de games doorgeteld tot het einde van de speeltijd.
Voor de uitslag van de wedstrijd tellen alleen volledig gespeelde games; een nog niet-uitgespeelde game tijdens het geluidssignaal ‘einde wedstrijd’ telt (dus) niet mee.
 
Spelen met een Unified Partner is bedoeld voor die spelers die niet zelfstandig kunnen spelen in het enkel- en dubbelspel.
 
Bij wedstrijden met Unified Partners houden de UP’s de telling bij; de overige wedstrijden hebben een eigen scheidsrechter.
Na afloop van de wedstrijd wordt de uitslag doorgegeven aan de wedstrijdleiding.
 
Het niveau van alle deelnemende G-tennissers is vooraf bepaald d.m.v. het afnemen van een individuele vaardigheidstest (IVT), waarbij de KNLTB refereert naar de test zoals beschreven in het Special Olympics Tennis Reglement (juni 2016, hoofdstuk 6).

Er wordt gespeeld in de volgende onderdelen:

A) Dubbelspel Beginner, met Unified Partner.
(SO-level 1 of 2); veldgrootte: 4 opslagvakken (halve baan); bal: Rood.
Naast een ‘beperkte speler’ staat een Unified Partner (UP).
Alleen de ‘beperkte’ speler slaat op, afwisselend rechts/links.
De telling is: 0-1-2-3-game. Bij de stand 3-3 (3-gelijk) wordt nog 1 punt gespeeld, waarbij geserveerd wordt op de ‘beperkte’ (tegen)speler.
De bal mag 2x stuiten. Er wordt niet van speelhelft gewisseld.
De UP’s fungeren als scheidsrechters/tellers.

B) Dubbelspel, met Unified Partner.
(SO-level 3 t/m 5); veldgrootte: hele dubbelspelveld; bal: Groen.
Naast een ‘beperkte speler’ staat een Unified Partner (UP).
Alleen de ‘beperkte’ speler slaat op, afwisselend rechts/links.
De telling is 0-15-30-40-game. Bij 40-40 (40-gelijk) wordt nog 1 punt gespeeld, waarbij geserveerd wordt op de ‘beperkte’ (tegen)speler.
Wisselen van speelhelft indien gewenst.
De UP’s fungeren als scheidsrechters/tellers.
 
C) Dubbelspel
(SO-level 3 t/m 5); veldgrootte: hele dubbelspelveld; bal: Groen.
De telling is 0-15-30-40-game. Bij 40-40 (40-gelijk) wordt nog 1 punt gespeeld, waarbij de ontvangende partij aangeeft in welk opslagvak moet worden geserveerd.
Wisselen van speelhelft indien gewenst.
 
D) Enkelspel
(SO-level 3 t/m 5); veldgrootte: hele enkelspelveld; bal: Groen.
De telling is 0-15-30-40-game. Bij 40-40 (40-gelijk) wordt nog 1 punt gespeeld, waarbij de ontvangende partij aangeeft in welk opslagvak moet worden geserveerd.
Wisselen van speelhelft indien gewenst.
 
Ballen:  
Rood  = rood/geel (stage 3)
Groen  = geel met groene stip (stage 1)
Oranje = oranje/geel (stage 2);  (n.v.t. voor dit toernooi)
Geel  = normale bal    (n.v.t. voor dit toernooi)
 
Ingeval er niet voldoende inschrijvingen zijn om de (beoogde) poules te vormen heeft de wedstrijdleiding het recht om af te wijken van de gedane inschrijving; hierbij zal overleg worden gepleegd met de betreffende contactpersoon.
 
De Unified Partner:
- heeft het besef dat spelvreugde boven (eigen) winst gaat
- biedt ondersteuning en begeleiding aan zijn/haar G-tennisser
- probeert de bal zo lang mogelijk in het spel te houden (mag geen scorende slag slaan)
- probeert de bal zoveel mogelijk naar de G-speler van de tegenstander te spelen,
  en wel zodanig dat de tegenstander in staat is de bal te kunnen slaan/retourneren
- fungeert (coulant) als scheidsrechter, en houdt de telling bij
In alle gevallen waarin niet is voorzien beslist de wedstrijdleiding.

 

Inschrijfprotocol

Iedere deelnemer heeft een contactpersoon. Deze contactpersoon draagt zorg voor een correcte inschrijving. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Deelnemers kunnen zich inschrijven via het e-mailadres van de wedstrijdleiding: [email protected] .
De inschrijvingstermijn sluit op zondag 25 augustus (24:00 uur).
 
Benodigd zijn:  naam deelnemer, (m/v), geboortedatum/leeftijd, onderdeel (A, B, C, of D), (eventueel:) naam Unified Partner, (eventueel:) naam dubbelspeler, naam tennisvereniging,  e-mail adres contactpersoon, telefoonnummer contactpersoon, speelsterkte (IVT-score),  kledingmaat T-shirt (S, M, L, XL, of XXL), ( eventueel:) kledingmaat UP, (eventuele) dieet-eisen, naam begeleider.
 
Er kan worden ingeschreven voor 1 (één) van de volgende onderdelen:
A) Dubbelspel Beginner, met Unified Partner.
(SO-level 1 of 2); veldgrootte: 4 opslagvakken (halve baan); bal: Rood.
B) Dubbelspel, met Unified Partner.
(SO-level 3 t/m 5); veldgrootte: hele dubbelspelveld; bal: Groen.
C) Dubbelspel
(SO-level 3 t/m 5); veldgrootte: hele dubbelspelveld; bal: Groen.
D) Enkelspel
(SO-level 3 t/m 5); veldgrootte: hele enkelspelveld; bal: Groen.
 
Gedurende de dag worden er foto’s en filmpjes gemaakt voor de verenigingswebsite, social media, persberichten en publicatie- en promotiedoeleinden van de  Hertenkamp/Deerhunters. Bij inschrijving gaat de speler automatisch akkoord met bovengenoemde publicaties. Indien een speler bezwaar heeft tegen het gebruik van deze foto’s en/of filmpjes, dan kan zij/hij dit bij de inschrijving aangeven; bij de inschrijving dient dan een goed gelijkende (pas)foto te worden meegestuurd, opdat de organisatie weet om wie het gaat.
 
Iedere inschrijving wordt binnen 48 uur per e-mail bevestigd.
 
Per drie G-tennissers mag één begeleider ingeschreven worden als ‘geaccrediteerde begeleider’. Bij tien of meer G-tennissers blijft het aantal maximaal drie begeleiders.
 
 
VOORBEELD van inschrijving:
e-mail van: Pietje Bel ([email protected])
 aan: [email protected]
 betreft: inschrijving toernooi 31 augustus Hertenkamp/Assen
Hierbij de volgende inschrijving(en) voor G-tennistoernooi 31 augustus te Assen:
Marietje Jansen (v)
Geboortedatum: 30-02-1999
Onderdeel: A (dubbelspel beginner, met UP)
UP: Piet Pietersma
Vereniging: de Baseliners, Juttingabroek
Contactpersoon: A.B.C.D. Jansen, [email protected], 051-9898989 (of 06-99889988).
Speelsterkte Marietje: L2
Maat Marietje: S
Maat Piet: XXL
Begeleider: Robert de Jong
Gijs de Beer (m) en Frits de Kat (m)
Geboortedatum Gijs: 31-06-1991
Geboortedatum: 01-13-1993
Onderdeel: C (dubbelspel)
Vereniging: de Baseliners, Juttingabroek
Contactpersoon: E.F.G.H. de Beer, [email protected], 052-1212121 (of 06-91988998).
Speelsterkte Gijs: L4
Speelsterkte Frits: L5
Maat Gijs: M
Maat Frits: XL
Dieetwens: voor Frits geen boter/halvarine, en geen appelsap.
Begeleider: Robert de Jong
 
 

 

 

 

 

 

                 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 592 314 520

ATV de Hertenkamp

Hertenkamp 9
9401 HL Assen