U bent hier: Home → Contact & park → Geschiedenis

Geschiedenis en achtergrond

Het ontstaan
Lange tijd is er twijfel geweest omtrent de ouderdom van de huidige ATV de Hertenkamp. Voortdurend is men er vanuit gegaan, dat de club in 1926 werd opgericht onder de naam Drentsche Lawn Tennis Vereniging (DLTV). Na veel speurwerk in oude archieven blijkt echter, dat reeds in 1892 de Asser Lawn Tennis Vereniging (ALTV) werd opgericht.
Omstreeks 1880 is de tennissport overgewaaid van Engeland naar Nederland; het was toen gebruikelijk te spelen op een grasveld (vandaar lawn).

Historische grond

In1892 schrijft een drietal notabelen een brief aan de Heeren Directeuren der Groote Sociëteit met het verzoek een stuk woest terrein beschikbaar te stellen achter de Buitensociëteit (= het huidige restaurant De Hertenkamp). Het is dan ook bijzonder zich te realiseren dat het tennisspel al meer dan 110 jaar op dezelfde locatie plaatsvindt.

Op zaterdag 26 mei 1928 werd te Assen het nieuwe tennispark Hertenkamp officieel geopend, waarna de beide banen in gebruik werden genomen. Bovenaan de pagina: één der viertallen tijdens den wedstrijd in het nieuwe park in actie (bron: Het Noorden in Woord en Beeld, fotocollectie Martin Hiemink, Assen)

een wedstrijd uit 1941
De ontwikkeling van het woeste stuk grond in 1892 naar het huidige, goed geoutilleerde, complex is uiteraard niet zonder slag of stoot gegaan. In 1895 wordt er een 'tent' bij de baan gebouwd. Het is eigenlijk een slordig in elkaar getimmerd huisje 'teneinde in het voorjaar en in de herfst voor tocht beschut te zijn'.
Het huidige clubhuis krijgt zijn definitieve vorm in 1984. Daarna hebben er met enige regelmaat renovaties plaatsgevonden. Een pikant detail is dat in 1986/1987 de mogelijkheden zijn onderzocht om een blaashal in de winter te plaatsen op baan 9 en10. De gemeente Assen weigert een vergunning te verstrekken.
ATV de Hertenkamp is nu ook al weer enige jaren bezig de mogelijkheden te onderzoeken om de tennismogelijkheden tijdens de winterperiode te vergroten.

Ledental
Het ledental bereikt in de periode 1977 - 1982 een hoogtepunt. De vereniging telt dan meer dan 1000 leden en er is sprake van een wachtlijst. Daarna zien we een gestage daling en blijft het aantal schommelen rond de 900 leden. In de laatste jaren is er sprake van een kentering en daalt het aantal leden naar ca. 650.

Het bestuur
De geschiedenis van ATV de Hertenkamp vertoont het klassieke patroon van gaande en komende bestuursleden en gouden tijden en minder gouden tijden in bestuurlijk opzicht. Hieruit blijkt weer eens te meer dat de inzet, motivatie en betrokkenheid (tegenwoordig samen te vatten onder het begrip 'ambitie') van bestuursleden van evident belang is voor het wel en wee van een vereniging.

Sportieve prestaties
De successen van Tom Okker en later Betty Stöve hebben een grote impuls aan de tennissport in Nederland gegeven. In de 70er jaren boekt ook ATV ‘De Hertenkamp’ haar eerste successen op dit gebied. In 1973 is er zelfs sprake van een nationale kampioene bij de meisjes t/m 12 jaar in de persoon van Annette van Dijk.

Kampioensteam in 1981 met van links naar rechts: Manon Bollegraf, Auke Lemstra, Johnny Post (op stoel), Jan Willem Achterberg, André de Rooij en Geke Bruin.
Natuurlijk moet in dit verband ook vermeld worden dat Manon Bollegraf deel heeft uitgemaakt van een team van ATV ‘De Hertenkamp’, onder de bezielende leiding van trainer-coach Auke Lemstra. In 1991 komt de huidige trainer Jack Liewes als ‘routinier’ het eerste team versterken en promoveerde toen naar de derde klas.
In een lange periode weet ATV ‘De Hertenkamp’ zich te handhaven in de hogere regionen van de competitie, zij het soms met zeer wisselende resultaten (1984 bijvoorbeeld was een rampjaar).
De laatste decennia
Ook bij een vereniging als ATV de Hertenkamp blijft er altijd werk aan de winkel voor de bestuurs- en diverse commissieleden. Er wordt een verenigingsmanager aangesteld voor een aantal uren per week om de continuïteit van de dagelijkse werkzaamheden in en rond het park te waarborgen en de vrijwilligers te ondersteunen en te ontlasten.

Er is een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2006 - 2010, waarin helder wordt uiteengezet waar het bestuur zich voor wil inzetten. Ook wordt veel aandacht besteed aan het handen en voeten geven aan het vrijwilligersbeleid om ons ook in de toekomst verzekerd te weten van de inzet van vrijwilligers.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging is in 1992 een boek uitgegeven met veel informatie en beeldmateriaal over de roemrijke historie. Het boek, 'Hertenkamp Honderduit' is nog beperkt verkrijgbaar voor € 10,- per exemplaar. Gegadigden kunnen zich melden bij de penningmeester.
Tenzij anders vermeld zijn de illustraties overgenomen uit het jubileumboek 'Hertenkamp Honderduit'.
In 2017 bestond de vereniging 125 jaar. Ter gelegenheid hiervan is een Lustrumkrant uitgebracht.
100-jaar boek Lustrumkrant
Zoek in site:
Loginstatus:
Kalender:
« Januari 2018 »
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Nieuws
Nieuwsarchief
Evenementenkalender
Evenementenoverzicht
Notulen ALV
Aanmeldingsformulier
Proeflidmaatschap
Statuten en huishoudelijk reglement
Bestuur
TruiTrui
Tarieven & contributie
Bardiensten
Nieuwe leden
Toss
Trui Trui
Voorjaarscompetitie
Algemene informatie
Wintercompetitie
Jeugdladder
Competitie 2018
Advies voor ouders
NK G-tennis
G-tennis bij ons
Wat is G-tennis?
Ontstaan G-tennis
Wat is Tenniskids?
Programma & Competitie
Fotoalbums
Training
Lesreglementen
Winterindeling tennislessen
Contact & lokatie
Park & clubhuis
Geschiedenis
ProVision en gravelbanen
Roken & alcohol
Onze sponsors en adverteerders
Sponsormogelijkheden
Adverteren in clubblad
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...