Bespeelbaarheid banen

All-weather banen

Hieronder in het kort onder welke omstandigheden wel of niet op de tennisbanen gespeeld mag worden.

U kunt niet spelen als zich plassen op de banen vormen - banen gaan aanvankelijk glimmen en uiteindelijk zijn er zichtbare plassen.

In de winterperiode bij vorst, sneeuw en ijzel
Wel bij droog vriesweer - de korrels (infill) liggen los op/in de mat.
Niet bij sneeuw op de baan - sneeuw kan niet verwijderd worden zonder de baan te beschadigen.
Niet bij 'vochtig' vriesweer, ijs of ijzel op de baan - de bovenlaag kan beschadigen.
Niet bij opdooi - de bovenlaag kan beschadigen. Test: de bal stuit slecht omhoog en klinkt dof.

Na een langere periode vorst is er na dooi eerst onderhoud nodig.
De parkcommissie bepaalt of er gespeeld kan worden.


Gravelbanen

Winterperiode
Bij opdooi is het verboden om op zowel de gravel- als de all-weather banen te spelen.

Zomer en najaar
Als het gaat regenen en de gravelbanen gaan glimmen dan is verder spelen verboden. Ook hoeft de baan dan niet gesleept te worden.

Beleid verwijderen overvloedig water van onze banen
Alleen als er zeer hoge tijdsdruk is om een competitiedag of toernooi op tijd af te sluiten mag er met toestemming van de aanwezige VCL, parkcommissie en/of bestuurslid gebruik gemaakt worden van de onlangs aangeschafte knijpspons om het teveel aan water te verwijderen.

Het verwijderen van water door gebruik te maken van een sleepnet is niet aan te bevelen aangezien de banen hierdoor dichtslibben en nog minder waterdoorlatend worden.

Alvast bedankt voor het opvolgen van de regels,
De parkcommissie

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 592 314 520

ATV de Hertenkamp

Hertenkamp 9
9401 HL Assen