Reglementen

Reglement

Future Tennis hanteert een aantal regels met betrekking tot de tennistrainingen. Onderstaande het lesreglement van Future Tennis.

 • Een les duurt 45, 60 of 90 minuten. · 
 • Wanneer de groepsgrootte, waar men zich voor opgeeft, niet gerealiseerd kan worden zal het bedrag worden aangepast aan het aantal deelnemers in de betreffende groep.
 • Om deel te nemen aan de tennistraining is het lidmaatschap van de desbetreffende club/vereniging verplicht. (tenzij er sprake is van proeflessen)
 • Indien er wordt gekozen voor een jaar lang tennistraining is het alleen mogelijk af te zien van het 2e deel van het jaar door af te melden voor 1 maart of 1 september. Deze data zijn afhankelijk of de inschrijving is gedaan voor aanvang van het zomerseizoen of winterseizoen.
 • Er is geen tennistraining gedurende de basisschool vakanties te weten: herfst, zomer, voorjaars- en kerstvakantie. Ook op officiële feestdagen wordt er niet getraind. **gedurende de corona periode worden verschillende trainingen WEL in deze periode ingehaald**
 • Ziekte, blessures e.d. geven geen recht op restitutie van trainingsgeld, wel kan in overleg de mogelijkheid worden geboden de gemiste trainingen op een later tijdstip geheel of gedeeltelijk in te halen.
 • De tennisschool deelt de trainingen in.
 • Tennisschool Future Tennis stelt zich niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan eigendommen van cursisten.
 • In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist tennisschool Future Tennis waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
 • Bij het uitvallen van de trainingen wordt er als volgt ingehaald:
  • Ziekte of afwezigheid van de leraar wordt ingehaald.
  • Voor het zomerseizoen: Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komt de eerste training voor de rekening van de leerling, de tweede wordt ingehaald, de derde training weer voor rekening van de leerling etc.
  • Voor het winterseizoen: Wanneer je buiten traint zullen in principe alle trainingen gegeven worden mits het winterseizoen dusdanig slecht weer oplevert dat dit niet haalbaar is, dan geldt dezelfde regel als voor het zomerseizoen. Er wordt bij de buitentrainingen in de winter al rekening gehouden met extra uitvaldagen. Daardoor zijn er minder buitentrainingen dan binnentrainingen.
  • De leerling kan de trainingen niet overdragen aan derden.
  • Lesuitval als gevolg van pandemieën valt niet onder deze regeling en kunnen niet worden ingehaald. Waar mogelijk en haalbaar zal Future Tennis & Padel trachten door pandemieën vervallen lessen toch te geven. Denk aan aangepaste tijden, inhalen in vakanties etc.