Reglementen

Reglement

Future Tennis hanteert een aantal regels met betrekking tot de tennistrainingen. Onderstaande het lesreglement van Future Tennis.

 • Een training duurt 60 of 90 minuten.
 • Om deel te nemen aan de tennistraining is het lidmaatschap van de desbetreffende club verplicht. (tenzij er sprake is van proeflessen)
 • Indien er wordt gekozen voor een jaar lang tennistraining is het niet mogelijk om dit halverwege op te zeggen. Wilt u dit risico niet lopen dan kunt u zich opgeven voor of zomer of winterseizoen.
 • Er is geen tennistraining gedurende de basisschool vakanties te weten: herfst, zomer, voorjaars- en kerstvakantie. Ook op officiële feestdagen wordt er niet getraind.
 • Ingeval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. kan alleen tot restitutie worden overgegaan als de vrijgekomen plaats word ingenomen door een nieuwe leerling. E.e.a. in overleg te regelen.
 • De tennisschool deelt de trainingen in.
 • Tennisschool Future Tennis stelt zich niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan eigendommen van cursisten.
 • Bij het uitvallen van de trainingen wordt er als volgt ingehaald:
  1. Ziekte of afwezigheid van de leraar wordt ingehaald.
  2. Van alle door weersomstandigheden uitgevallen trainingen wordt 1 van de 2 lessen ingehaald (les 1 niet, les 2 wel etc).
  3. De leerling kan de trainingen niet overdragen aan derden.
 • In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist tennisschool Future Tennis waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.