De Gezonde Sportkantine

De Gezonde Sportkantine

Steeds meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl en daar horen gezond eten en drinken bij. ATV De Hertenkamp vindt dat die keuze er ook in de sportkantine moet zijn en doet daarom mee aan het project 'De Gezonde Sportkantine'. Dit is een landelijk initiatief dat wordt uitgevoerd door Team:Fit en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

ATV De Hertenkamp wil een omgeving bieden waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze leden. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine gezond is.

Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum:       

  • in elke productgroep tenminste één betere keuze aanbieden.       
  • op opvallende plaatsen zijn gezonde producten uitgestald·      
  • het drinken van water wordt gestimuleerd ·      
  • de gezonde kantine is schriftelijk vastgelegd in het beleid van de vereniging.

We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

ATV De Hertenkamp werkt structureel aan een gezonde kantine

Als eerste Drentse tennisvereniging heeft ATV De Hertenkamp in 2020 het zilveren certificaat voor een gezondere sportkantine behaald. Het is één van de speerpunten van de clubhuiscommissie om het beleid verder invulling te blijven geven. Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan het bestuur. Daarmee laten we zien hoe de organisatie er ook op de lange termijn voor zorgt dat de kantine gezond blijft.     

Uitreiking certificaat De Gezonde Sportkantine (Team:Fit)