Vrienden van de Hertenkamp

Vrienden van de Hertenkamp                                                      

 

De sponsoractie “Vrienden van de Hertenkamp” is in het najaar van 2020 gestart om de gemiste inkomsten tijdens de coronacrisis op te vangen.

In de eerste ronde hebben zich ruim 70 leden aangemeld door middel van een éénmalige of jaarlijkse financiële bijdrage. De opbrengsten van de actie komen ten goede aan concrete verbeteringen van de inrichting en aankleding van het park.

Met de actie hopen we op deze wijze wat extra’s te kunnen doen om het perk nóg aantrekkelijker te maken voor leden en bezoekers van de Hertenkamp.

Door vriend of vriendin te worden van de Hertenkamp draagt u de vereniging dus niet alleen een warm hart toe, maar levert u daarmee gelijktijdig een bijdrage aan concrete verbeteringen op het park.

Vriend of vriendin worden is heel eenvoudig.

Vul de gegevens in op het formulier hieronder, waarmee u ATV de Hertenkamp machtigt om éénmalig dan wel jaarlijks het bedrag van € 25,00 automatisch van uw rekening af te schrijven. Het bedrag wordt jaarlijks omstreeks 1 november afgeschreven.

U kunt het ingevulde formulier verzenden naar mailadres  [email protected] of afgeven bij één van de bestuursleden of clubhuiscommissie van ATV De Hertenkamp. 

– het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk op persoonlijke titel

– het lidmaatschap loopt per kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december

– opzeggen kan schriftelijk of per email vóór 1 november bij de penningmeester

 

Bestuur ATV De Hertenkamp  

Opgave formulier Vrienden van de Hertenkamp.docx