Roken en alcohol

Het roken en het schenken van alcoholhoudende dranken in het clubgebouw is gebonden aan bepaalde regels. Hieronder staan de regels die hierover binnen de club gelden.

Alcohol
De regels voor het schenken van alcohol zijn op grond van de Horecawet door de overheid bindend aan de vereniging opgelegd. Dit houdt in dat wij geen alcohol schenken en verkopen aan personen jonger dan 18 jaar. Daarnaast zijn de tijden waarop alcohol wordt geschonken (de zogenaamde 'taptijden') vast bepaald en is er een bestuurs- en huishoudelijk reglement vastgesteld. De 'taptijden' en reglementen zijn opgehangen op het prikbord in het clubgebouw.

Roken

Er geldt vanaf de Algemene Ledenvergadering van maart 2018 een algeheel rookverbod op het hele park. 

Bestuursreglement Alcohol ATV De Hertenkamp 2023.pdf